top of page

Karate

Karate is een eeuwenoude vechtkunst die vanuit China op het eiland Okinawa, ten zuiden van Japan, belandde. Daar heeft karate zich verder ontwikkeld. 'Karate' betekent letterlijk lege (kara) hand (te). Dat houdt in dat de beoefenaar geen wapens gebruikt. Karate is van oorsprong een vorm van ongewapende zelfverdediging, waarbij de beoefenaar door middel van afweertechnieken en tegenaanvallen met armen en benen zijn lichaam tot wapen maakt.

 

De grondlegger van het Shotokan Karate, Gichin Funakoshi heeft aan het begin van deze eeuw het karate aangepast aan de moderne tijd en tot bloei gebracht. In 1922 heeft hij het karate in Japan geïntroduceerd. Zijn leerlingen, waarvan Nakayama de bekendste is, hebben er via de Japanse Karate Associatie (JKA) voor gezorgd dat karate bekendheid kreeg over de hele wereld.


In het Shotokan karate zie je traditie, lichaamscultuur (karate als bewegingskunst), zelfverdediging en sport verenigd, zodat iedereen het kan beoefenen. Bij het Shotokan Karate ligt de nadruk op de correcte uitvoering en controle van de technieken. Daardoor is de kans op blessures minimaal (veel minder dan bij andere vechtsporten of bijvoorbeeld balsporten). Beheersing van technieken, lichaam en geest zijn belangrijke aspecten waaraan tijdens de training veel aandacht wordt besteed. Door heel veel en serieus te trainen wordt het hele lichaam tot een wapen 'omgevormd' en ontwikkel je eigenschappen als doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De meeste karateka's hebben daarbij baat in het dagelijks leven.


Wij verkopen overigens geen sprookjes; voordat karate in een gevecht effectief is, moet je veelvuldig en geconcentreerd de verschillende technieken oefenen. En alleen in combinatie met de juiste instelling kun je je lichaam als wapen gebruiken.Wanneer je de karatetechnieken voldoende beheerst, kan karate een uiterst effectieve vorm van zelfverdediging zijn. Door het gecontroleerd uitvoeren van de technieken neemt de kans op blessures af. Die kans is bij karate overigens vele malen kleiner dan bijvoorbeeld bij voetbal!


Iedereen die voldoende traint en de technieken iedere keer beter probeert uit te voeren, zal snel het gevoel krijgen dat 'ie 'van zich af kan slaan'. Er ontstaat dan een gevoel van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid, wat je meestal ook gaat uitstralen. Mogelijke belagers worden daardoor vaak al afgeschrikt.


Bij het beoefenen van karate wordt het lichaam 'all round' door en voor de karatetechnieken getraind. Snelheid, lenigheid, kracht en coördinatie komen tijdens de training dan ook in grote mate aan bod. Een uitgebreide warming-up aan het begin van iedere training is daarom heel belangrijk. Tijdens dit eerste gedeelte van de les wordt de karateka geestelijk en lichamelijk, klaargestoomd voor het echte karatewerk. Opvallend is dat tijdens de training iedere techniek zowel links als rechts wordt geoefend, zodat het gehele lichaam evenwichtig wordt getraind en gevormd.

 

bottom of page